Техноваги
Головна » Новини » Участь у засіданні НТР ДП “Львівстандартметрологія”

Участь у засіданні НТР ДП “Львівстандартметрологія”

23 червня 2011 року в ДП «Львівстандартметрологія» відбулося засідання Науково-технічної Ради на тему: «Впровадження технічного регламенту та нормативних документів на прилади неавтоматичного зважування».

У засіданні взяли участь фахівці ДП «Львівстандартметрологія», зокрема як доповідач Андрій Мазур – начальник відділу повірки та державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки геометричних і механічних величин ДП «Львівстандартметрологія», а також директор ТзОВ НВП «Техноваги»-Ігор Клос.
Основну увагу було приділено актуальному питанню щодо подолання технічних бар’єрів у торгівлі, що продиктоване прагненням України інтегруватися у світову економіку, а це, своєю чергою, вимагає гармонізувати сучасну систему технічного регулювання та споживчої політики України до норм і правил Європейського Союзу.
Технічний регламент розроблено з метою регламентації сучасних європейських вимог до неавтоматичних зважувальних приладів, які плануються розробляти та виготовляти на вітчизняних приладобудівних підприємствах.
«Виконання цих вимог дасть можливість виробляти конкурентоспроможні прилади та просувати їх на міжнародний ринок», – зазначив у своїй доповіді Андрій Мазур.
Обмінявшись інформацією щодо впровадження нормативно-правових та нормативних документів на неавтоматичні зважувальні прилади в Україні, учасники заходу прийшли до висновку, що прийняття технічного регламенту створило додаткові передумови для розвитку вітчизняного приладобудування та впровадження сучасних досягнень науки і техніки у виробництво засобів вимірювальної техніки.
Крім цього, впровадження технічного регламенту сприятиме підвищенню конкурентоспроможності продукції вітчизняного приладобудування на світовому ринку; усуненню технічних бар’єрів у торгівлі продукцією приладобудування; подальшому розвитку міжнародної торгівлі та інтеграції України до світової економіки, а також забезпечить промисловість та господарство точними та надійними ваговимірювальними приладами.
За підсумками засідання були прийняті рішення, скеровані на:
• ведення постійного контролю за впровадженням технічного регламенту та нормативних документів на неавтоматичні зважувальні прилади, забезпечення їх вивчення та впровадження;
• надання інформаційної, методичної допомоги приладобудівним підприємствам Львівщини, виробникам неавтоматичних зважувальних приладів, з питань впровадження технічного регламенту та нормативних документів;
• своєчасний перехід підприємствами на виробництво неавтоматичних зважувальних приладів у відповідності до вимог Технічного регламенту.