Головна » Статті » Чи можна використовувати підкладні автомобільні ваги з доріжками для комерційного зважування?

Чи можна використовувати підкладні автомобільні ваги з доріжками для комерційного зважування?

У зв’язку з прийняттям у цілому законопроекту №3742 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» хочемо звернути Вашу увагу на деякі питання чинного законодавства України щодо вимог до зважувальних приладів.

Для того, щоб результати зважування могли використовуватись у сфері законодавчо регульованої метрології, зокрема при торгівельно-комерційній діяльності, та мали юридичну силу при вирішенні конфліктів, спорів або оскарженні штрафів у судовому порядку, необхідно, щоб зважувальні прилади відповідали усім чинним технічним регламентам, які застосовуються до них, пройшли відповідні процедури оцінки відповідності та регулярно проходили періодичну повірку.

Відповідно до чинного законодавства України автоматичні прилади для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь (далі – ваги для зважування ДТЗ у русі), зокрема підкладні ваги, повинні відповідати, бути установлені та експлуатуватись у сфер законодавчо регульованої метрології згідно з суттєвими вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою КМУ № 94 від 13.01.2016 р. та вимогам національного стандарту ДСТУ OIML R 134-1:2010 «Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантаження на вісь. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування».

Відповідно до пункту 20 додатку 2 Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки «Для отримання правильних результатів засоби вимірювальної техніки повинні бути придатними для призначеного застосування з урахуванням реальних робочих умов і не повинні відповідати невиправданим вимогам споживача (користувача) для отримання правильного результату.»

Ваги для зважування ДТЗ у русі повинні бути установлені з дотриманням вимог пункту 3.7 та додатку В ДСТУ OIML R 134-1:2010. Зона зважування таких ваг складається з вантажоприймального пристрою та під’їзних шляхів на обох кінцях і при оцінці відповідності та повірці розглядається та оцінюється в комплексі разом з вагою для зважування ДТЗ у русі. ДСТУ OIML R 134-1:2010 встановлює жорсткі вимоги до конструкції та геометричних розмірів під’їзних шляхів.

Відповідно до п.В.3 додатку В ДСТУ OIML R 134-1:2010 «під’їзні шляхи до і після вантажоприймального пристрою повинні складатися зі стійкої несної конструкції з бетону чи аналогічного стійкого матеріалу, яка спирається на відповідно основу та яка повинна забезпечити одночасно, приблизно на рівні плоскої поверхні опори всіх шин, прямий, гладкий під’їзд, з’їзд і проїзд транспортного засобу по вантажоприймальному пристрою».

Відповідно до п. В.4 додатку В ДСТУ OIML R 134-1:2010 «кожен з цих під’їзних шляхів повинен мати довжину не менше ніж 16 м. … Дорожнє покриття повинно бути досить гладким і рівним заздалегідь до підходу до під’їзного шляху, мати достатню довжину та ширину, щоб випробуваний транспортний засіб мав можливість досягнути сталої швидкості руху вздовж під’їзного шляху.

Дозволено мати поперечний нахил під’їзних шляхів, який не перевищує 1 %, для цілей дренажу. Щоб звести до мінімуму переміщення вантажу між осями транспортного засобу, під’їзні шляхи не повинні мати поздовжнього нахилу. Вантажоприймальний пристрій має бут встановлено в тій самій площині, що й під’їзні шляхи».

Отже, якщо результати зважувань будуть використовуватись у сфері законодавчо регульованої метрології та повинні мати юридичну силу при вирішенні конфліктів, спорів або оскарженні штрафів у судовому порядку, то підкладні ваги можна використовувати тільки встановивши їх у приямок із забезпеченням під’їзних шляхів відповідно до вищеописаних.

Підкладні ваги з доріжками довжиною 8 м, що масово пропонуються на ринку України, можна використовувати тільки для технологічного зважування, але не у сфері законодавчо регульованої метрології. Результати показів таких ваг не можуть використовуватись при торгівельно-комерційних операціях та не мають юридичної сили при вирішенні конфліктів, спорів, при виписуванні штрафів чи оскарженні їх у судовому порядку.

Головний метролог,
начальник калібрувальної лабораторії
ТзОВ НВП «Техноваги», к.т.н. Т.М. Ільницька