Головна » Статті » Чи достатньо використовувати сертифіковані комплектуючі при виробництві вибухозахищених ваг і не проводити оцінку відповідності готової ваги?

Чи достатньо використовувати сертифіковані комплектуючі при виробництві вибухозахищених ваг і не проводити оцінку відповідності готової ваги?

Якщо коротко: Ні, не достатньо!

Тепер розглянемо це питання деально.

Згідно з Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, що застосовуються до такої продукції, є обов’язковою.

До ваг, що призначені для застосування у потенційно небезпечному середовищі застосовується Технічний Регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 (набрав чинності з 27.07.2017 р.) (далі за текстом – ТР1055). Даний Технічний регламент розроблений на основі Директиви 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. – DIRECTIVE 2014/34/EU, яку називають Директивою ATEX («Atmospheres Explosibles» (фр.) – «Вибухонебезпечні середовища»).

Виробники ваг під час введення їх в обіг або використання у власних цілях гарантують, що вони розроблені та виготовлені відповідно до суттєвих вимог ТР1055.

Виробники складають технічну документацію, та проводять або доручають уповноваженому органу проведення належної процедури оцінки відповідності та випробувань згідно з пунктами 39-42 цього Технічного регламенту. Оцінка відповідності підтверджується видачею Сертифіката експертизи типу вибухозахищеного обладнання.

Після того, коли відповідність ваг була доведена належною процедурою оцінки відповідності і отриманий сертифікат експертизи типу, виробники складають декларацію про відповідність, маркують та наносять знак відповідності технічним регламентам.

Таким чином, кінцевим документом, відповідно до ТР1055 є декларація (для готової продукції) або заява (для компонентів) про відповідність, складанням яких виробник під свою повну відповідальність підтверджує, що продукція (або компонент) відповідає вимогам безпеки, викладеним в ТР та всі необхідні процедури оцінки відповідності проведено.

Відповідно, якщо на вибухозахищену вагу відсутня така декларація, то вона НЕ ВІДПОВІДАЄ вимогам безпеки, викладеним в ТР1055.

Окрім того варто пам’ятати, що вага (чи то автомобільна, чи то промислова) складається не лише з тензодатчика, але й з пристрою обробки аналогових даних (ПОАД), індикатора та інших складових, які можуть знаходитися у вибухонебезпечній зоні або через них по електричних колах може проходити електричний струм і спричинити вибух, якщо не всі компоненти ваг відповідають вимогам безпеки і в комплексі не пройшли процедуру оцінки відповідності технічним регламентам як комплектне обладнання (у даному випадку-ваги)

ТзОВ НВП «Техноваги» серійно виготовляє ваги автомобільні, вагонні та неавтоматичні зважувальні прилади, оцінка відповідності яких підтверджена сертифікатом експертизи типу №СЦ 19.0365 та сертифікатом експертизи типу № СЦ 19.0421 і надає декларацію, яка відповідає вимогам Технічного Регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055).

  1. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» {Із змінами, внесеними згідно з Законом № 2740-VIII від 06.06.2019}
  2. Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 (набрав чинності з 27.07.2017 р.)
  3. ДСТУ EN 60079-0:2017 (зі зміною 11:2017). Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Устатковання. Загальні вимоги (EN 60079-0:2012, IDT)