» » » Переносна установка для повірки лічильників рідини ваговим методом “Водоконт”

Переносна установка для повірки лічильників рідини ваговим методом “Водоконт”

Опис

Характеристика установки:

  1. Використовується ваговий метод, що підвищує точність вимірювання.
  2.  Ваговий пристрій виготовляється у вигляді спеціальної конструкції, каркас якого є одночасно каркасом кейса для перенесення установки, що зменшує загальну масу установки та підвищує мобільність.
  3.  Вбудований електронний термометр для вимірювання температури води.
  4.  Файл фотофіксації використовується тільки для додаткового контролю і додаткового підтвердження достовірності вимірювань.
  5. Блок обробки інформації може бути у вигляді Notebook або планшетного комп’ютера.
  6.  Дротовий інтерфейс зв’язку між блоком оброки інформації та блоком фотофіксації, електронною вагою і електронним лічильником витрат, що дозволяє проводити вимірювання у панельних будинках без втрати зв’язку між блоками установки.

Установка для повірки лічильників рідини ваговим методом працює наступним чином:

На лічильник, що повіряється, за допомогою спеціального кронштейна, встановлюється відеокамера, а резервуар, який встановлений на ваговому пристрої і розміщений в кейсі, підключається за допомогою приєднувального трубопроводу до вихідного трубопроводу лічильника, як правило, до змішувача холодної і гарячої води.
Перевіривши готовність апаратури фотофіксації та вагової системи до роботи, здійснюють тестову подачу рідини через лічильник, приєднувальний трубопровід , нагнітальний патрубок в резервуар, встановлюючи при цьому регулювальним вентилем, необхідне значення величини витрат, при якому буде проводитись випробування лічильника. Величина ковзного середнього об’ємної витрати відображається у вигляді графіка на моніторі блоку обробки інформації, який одночасно контролює величину допустимих відхилень цих витрат, та контролює температуру рідини.
Після досягненні величини заданих витрат, оператор дає команду на початок вимірювань і, при досягнення ковзним середнім об’ємної витрати допустимих меж, одночасно відбувається запис початкового значення (або обнулення) маси набраної рідини і робиться фотографічний знімок стану лічильника.
Після набору заданої дози рідини в резервуар, вагова система подає сигнал на блок обробки інформації, який одночасно фіксує точне значення маси набраної рідини, робить фотографічний знімок стану лічильника і дає звуковий сигнал оператору про закінчення цього етапу операції повірки.
Після цього програма блоку обробки інформації автоматично опрацьовує результати вимірювань: порівнює значення фактичних показів витрат за лічильником із зафіксованим значенням маси рідини, набраної за той самий період часу, обчислює абсолютну і відносну похибку лічильника, перевіряє її з допустимою відносною похибкою та робить висновок щодо відповідності лічильника встановленим нормам. За результатами повірки автоматично формуються свідоцтво про повірку, у разі позитивних результатів, або довідка про непридатність, якщо результати не відповідають встановленим вимогам.
Далі вищевказана процедура вимірювання повторюється для інших значень величини витрат, які регламентуються методикою вимірювань, і, після закінчення всіх етапів вимірювань, формується протокол вимірювань, який може бути роздрукований або переданий по комп’ютерній мережі чи Інтернету у відповідну базу даних на сервері, де збираються, зберігаються та обробляються всі протоколи вимірювань.